Det læreren min betydde for meg, kan du bety for andre.

Vi har alle hatt lærere som har påvirket oss i oppveksten. Og selv om det er mange år siden du gikk ut av barneskolen, vil sannsynligvis én av dem alltid være den læreren som betydde litt mer. Kunne du tenke deg å være den personen - den læreren som betyr mye for mange, og som kan påvirke fremtidens skolebarn? Da burde du bli grunnskolelærer.

Se hva læreren betydde for Arman

      

Se hva læreren betydde for Jonas

      

Se hva læreren betydde for Tonje

      

Se hva læreren betydde for Malin

      

Se hva læreren betydde for Dennis

      
Det  Skriv inn din lærers navn her ↓
betydde for meg, kan
du bety for andre!

Om utdanningen

Grunnskolelærerutdanning 1-7 er en femårig masterutdanning som forbereder deg på å undervise i skolen og å bli en viktig person for elevene. I alle fem studieårene har du praksisperioder på ulike skoler. I løpet av studiet fordyper du deg i begynneropplæring innenfor lesing, skriving og regning. I tillegg har du valgfrie fag. Mer informasjon kan du finne på universitetene og høyskolene sine egne nettsider.

Utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanningen