Det læreren min betydde for meg, kan du bety for andre.

Vi har alle hatt lærere som har påvirket oss i oppveksten. Og selv om det er mange år siden du gikk ut av barneskolen, vil sannsynligvis én av dem alltid være den læreren som betydde litt mer. Kunne du tenke deg å være den personen - den læreren som betyr mye for mange, og som kan påvirke fremtidens skolebarn? Da burde du bli grunnskolelærer.

Det  Skriv inn din lærers navn her ↓
betydde for meg, kan
du bety for andre!

Sjekk ut dette før du velger utdanning!

Les mer her

Om utdanningen

Grunnskolelærerutdanning 1-7 er en femårig masterutdanning som forbereder deg på å undervise i skolen og å bli en viktig person for elevene. I alle fem studieårene har du praksisperioder på ulike skoler. I løpet av studiet fordyper du deg i begynneropplæring innenfor lesing, skriving og regning. I tillegg har du valgfrie fag. Mer informasjon kan du finne på universitetene og høyskolene sine egne nettsider.

Utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanningen