Velg et yrke for fremtiden. Bli grunnskolelærer!

  • • Tar du grunnskolelærerutdanning vil du få en startlønn på minst 592 000 kroner i året.
  • • Utdanningen er femårig. Det gir deg solid fagkunnskap, mastergrad og lektortittel.
  • • Som grunnskolelærer kan du få slettet mellom 51 000 og 361 000 kroner av studielånet.
  • • Utdanningen gir etterspurt kompetanse innenfor relasjonsbygging, formidling og ledelse.
  • • Ledererfaringen du får gir deg gode karrieremuligheter både i og utenfor skolesystemet.
  • • Grunnskolelærere er ettertraktet. Det vil være gode jobbmuligheter i hele landet.
  • • Yrket er variert, kreativt og meningsfullt. Du vil bety noe for mange barn og unge.

Det  Skriv inn din lærers navn her ↓
betydde for meg, kan
du bety for andre!

Om utdanningen

Grunnskolelærerutdanning er en femårig masterutdanning som forbereder deg på å undervise i skolen og å bli en viktig person for elevene. Du velger mellom to spesialiseringer, 1-7. trinn eller 5-10 trinn. I alle fem studieårene har du praksisperioder på ulike skoler. I løpet av studiet fordyper du deg i begynneropplæring innenfor lesing, skriving og regning. I tillegg har du valgfrie fag. Mer informasjon kan du finne på universitetene og høyskolene sine egne nettsider.