Velg et yrke for fremtiden. Bli grunnskolelærer!

  • • Tar du grunnskolelærerutdanning vil du få en startlønn på minimum 592 000 kroner i året.
  • • Utdanningen er femårig. Det gir deg solid fagkunnskap, mastergrad og lektortittel.
  • • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet.
  • • Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt ytterligere.
  • • Grunnskolelærerutdanningen vil gi deg viktig og etterspurt kompetanse innenfor kunnskapsformidling, relasjonsbygging og ledelse.
  • • Ledererfaringen du får vil gi deg gode karrieremuligheter i skolesystemet, samt i et arbeidsmarked utenfor skolen.
  • • Som erfaren lektor kan du tjene over 700 000 kroner i året.

Det  Skriv inn din lærers navn her ↓
betydde for meg, kan
du bety for andre!

Om utdanningen

Grunnskolelærerutdanning er en femårig masterutdanning som forbereder deg på å undervise i skolen og å bli en viktig person for elevene. Du velger mellom to spesialiseringer, 1-7. trinn eller 5-10 trinn. I alle fem studieårene har du praksisperioder på ulike skoler. I løpet av studiet fordyper du deg i begynneropplæring innenfor lesing, skriving og regning. I tillegg har du valgfrie fag. Mer informasjon kan du finne på universitetene og høyskolene sine egne nettsider.