Sjekk ut dette før du velger utdanning!

  • Tar du grunnskolelærerutdanning vil du få en startlønn på minimum 592 100 kroner i året.
  • Utdanningen er femårig. Det gir deg solid fagkunnskap, mastergrad og lektortittel.
  • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt!
    Les om betingelsene her
  • Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt ytterligere.
  • Grunnskolelærerutdanningen vil gi deg viktig og etterspurt kompetanse innenfor kunnskapsformidling, relasjonsbygging og ledelse.
  • Ledererfaringen du får vil gi deg gode karrieremuligheter i skolesystemet, samt i et arbeidsmarked utenfor skolen.
  • Som erfaren lektor kan du tjene over 700 000 kroner i året.

Velg et yrke for fremtiden.
Bli grunnskolelærer!.